Thứ Ba , Tháng Bảy 14 2020
Home / Tag Archives: VNM

Tag Archives: VNM

13/08/2015: Gục ngã

Các chỉ tiêu VNINDEX HNXINDEX 1. Biến động chỉ số Giảm Giảm 2. Diễn biến giao dịch Chậm Chậm 3. Trạng thái thị trường Giảm Giảm 4. Thanh khoản thị trường Tăng 10,2% Tăng 4,7% 5. Giao dịch khối ngoại Bán ròng 4,3 tỷ Bán ròng 5,2 tỷ 6. Xu ...

Read More »

10/08/2015: Tăng ấn tượng?

Các chỉ tiêu VNINDEX HNXINDEX 1. Biến động chỉ số Tăng Tăng 2. Diễn biến giao dịch Chậm Chậm 3. Trạng thái thị trường Giảm Giảm 4. Thanh khoản thị trường Tăng 20% Tăng 87% 5. Giao dịch khối ngoại Mua ròng 48 tỷ Mua ròng 0.5 tỷ 6. Xu ...

Read More »