Thứ Ba , Tháng Bảy 14 2020
Home / Tag Archives: số liệu giao dịch nhà đầu tư nước ngoài

Tag Archives: số liệu giao dịch nhà đầu tư nước ngoài

26/08/2015: Đột biến

Các chỉ tiêu VNINDEX HNXINDEX 1. Biến động chỉ số Tăng Tăng 2. Diễn biến giao dịch Chậm Chậm 3. Trạng thái thị trường Giảm Giảm 4. Thanh khoản thị trường Tăng 0,6% Giảm 23,8% 5. Giao dịch khối ngoại Bán ròng 177,84 Bán ròng 25,88 tỷ 6. Xu thế ...

Read More »

Tóm lược Thông tư 123/2015/TT-BTC

Tóm lược Thông tư 123/2015/TT-BTC

Tóm lược Thông tư 123/2015/TT-BTC ( V/v: Hướng dẫn hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam)   Quy định chung, hiệu lực thi hành Thông tư 123/2015/TT-BTC được Bộ Tài chính ban hành ngày 19/8/2015, hướng dẫn hoạt động đầu tư nước ngoài trên ...

Read More »

18/08/2015: Hồi phục tốt

Các chỉ tiêu VNINDEX HNXINDEX 1. Biến động chỉ số Giảm Giảm 2. Diễn biến giao dịch Chậm Chậm 3. Trạng thái thị trường Giảm Giảm 4. Thanh khoản thị trường Giảm 27,7% Giảm 22,2% 5. Giao dịch khối ngoại Bán ròng 1,7 tỷ Bán ròng 42 tỷ 6. Xu ...

Read More »