Thứ Ba , Tháng Tư 23 2019
Home / Tag Archives: Nhóm dầu khí

Tag Archives: Nhóm dầu khí

18/08/2015: Hồi phục tốt

Các chỉ tiêu VNINDEX HNXINDEX 1. Biến động chỉ số Giảm Giảm 2. Diễn biến giao dịch Chậm Chậm 3. Trạng thái thị trường Giảm Giảm 4. Thanh khoản thị trường Giảm 27,7% Giảm 22,2% 5. Giao dịch khối ngoại Bán ròng 1,7 tỷ Bán ròng 42 tỷ 6. Xu ...

Read More »

14/08/2015: “Ngừng rơi?”

Các chỉ tiêu VNINDEX HNXINDEX 1. Biến động chỉ số Giảm Giảm 2. Diễn biến giao dịch Chậm Chậm 3. Trạng thái thị trường Giảm Giảm 4. Thanh khoản thị trường Giảm 27,7% Giảm 22,2% 5. Giao dịch khối ngoại Bán ròng 94,6 tỷ Bán ròng 8 tỷ 6. Xu ...

Read More »

10/08/2015: Tăng ấn tượng?

Các chỉ tiêu VNINDEX HNXINDEX 1. Biến động chỉ số Tăng Tăng 2. Diễn biến giao dịch Chậm Chậm 3. Trạng thái thị trường Giảm Giảm 4. Thanh khoản thị trường Tăng 20% Tăng 87% 5. Giao dịch khối ngoại Mua ròng 48 tỷ Mua ròng 0.5 tỷ 6. Xu ...

Read More »