Thứ Ba , Tháng Bảy 14 2020
Home / Tag Archives: GAS

Tag Archives: GAS

26/08/2015: Đột biến

Các chỉ tiêu VNINDEX HNXINDEX 1. Biến động chỉ số Tăng Tăng 2. Diễn biến giao dịch Chậm Chậm 3. Trạng thái thị trường Giảm Giảm 4. Thanh khoản thị trường Tăng 0,6% Giảm 23,8% 5. Giao dịch khối ngoại Bán ròng 177,84 Bán ròng 25,88 tỷ 6. Xu thế ...

Read More »

Tóm lược Thông tư 123/2015/TT-BTC

Tóm lược Thông tư 123/2015/TT-BTC

Tóm lược Thông tư 123/2015/TT-BTC ( V/v: Hướng dẫn hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam)   Quy định chung, hiệu lực thi hành Thông tư 123/2015/TT-BTC được Bộ Tài chính ban hành ngày 19/8/2015, hướng dẫn hoạt động đầu tư nước ngoài trên ...

Read More »

14/08/2015: “Ngừng rơi?”

Các chỉ tiêu VNINDEX HNXINDEX 1. Biến động chỉ số Giảm Giảm 2. Diễn biến giao dịch Chậm Chậm 3. Trạng thái thị trường Giảm Giảm 4. Thanh khoản thị trường Giảm 27,7% Giảm 22,2% 5. Giao dịch khối ngoại Bán ròng 94,6 tỷ Bán ròng 8 tỷ 6. Xu ...

Read More »

30/07/2015: Hồi phục nhẹ

Các chỉ tiêu VNINDEX HNXINDEX 1. Biến động chỉ số Tăng Tăng 2. Diễn biến giao dịch Chậm Chậm 3. Trạng thái thị trường Giảm Giảm 4. Thanh khoản thị trường Giảm 13,4% Giảm 19,8% 5. Giao dịch khối ngoại Mua ròng 28,4 tỷ Mua ròng 5,24 tỷ 6. Xu ...

Read More »