Thứ Bảy , Tháng Bảy 11 2020
Home / Tag Archives: EIB

Tag Archives: EIB

13/08/2015: Gục ngã

Các chỉ tiêu VNINDEX HNXINDEX 1. Biến động chỉ số Giảm Giảm 2. Diễn biến giao dịch Chậm Chậm 3. Trạng thái thị trường Giảm Giảm 4. Thanh khoản thị trường Tăng 10,2% Tăng 4,7% 5. Giao dịch khối ngoại Bán ròng 4,3 tỷ Bán ròng 5,2 tỷ 6. Xu ...

Read More »

30/07/2015: Hồi phục nhẹ

Các chỉ tiêu VNINDEX HNXINDEX 1. Biến động chỉ số Tăng Tăng 2. Diễn biến giao dịch Chậm Chậm 3. Trạng thái thị trường Giảm Giảm 4. Thanh khoản thị trường Giảm 13,4% Giảm 19,8% 5. Giao dịch khối ngoại Mua ròng 28,4 tỷ Mua ròng 5,24 tỷ 6. Xu ...

Read More »