Thứ Ba , Tháng Bảy 14 2020
Home / Tag Archives: CVT

Tag Archives: CVT

26/08/2015: Đột biến

Các chỉ tiêu VNINDEX HNXINDEX 1. Biến động chỉ số Tăng Tăng 2. Diễn biến giao dịch Chậm Chậm 3. Trạng thái thị trường Giảm Giảm 4. Thanh khoản thị trường Tăng 0,6% Giảm 23,8% 5. Giao dịch khối ngoại Bán ròng 177,84 Bán ròng 25,88 tỷ 6. Xu thế ...

Read More »

30/07/2015: Hồi phục nhẹ

Các chỉ tiêu VNINDEX HNXINDEX 1. Biến động chỉ số Tăng Tăng 2. Diễn biến giao dịch Chậm Chậm 3. Trạng thái thị trường Giảm Giảm 4. Thanh khoản thị trường Giảm 13,4% Giảm 19,8% 5. Giao dịch khối ngoại Mua ròng 28,4 tỷ Mua ròng 5,24 tỷ 6. Xu ...

Read More »