Thứ Ba , Tháng Bảy 14 2020
Home / Tag Archives: CTG

Tag Archives: CTG

10/08/2015: Tăng ấn tượng?

Các chỉ tiêu VNINDEX HNXINDEX 1. Biến động chỉ số Tăng Tăng 2. Diễn biến giao dịch Chậm Chậm 3. Trạng thái thị trường Giảm Giảm 4. Thanh khoản thị trường Tăng 20% Tăng 87% 5. Giao dịch khối ngoại Mua ròng 48 tỷ Mua ròng 0.5 tỷ 6. Xu ...

Read More »

30/07/2015: Hồi phục nhẹ

Các chỉ tiêu VNINDEX HNXINDEX 1. Biến động chỉ số Tăng Tăng 2. Diễn biến giao dịch Chậm Chậm 3. Trạng thái thị trường Giảm Giảm 4. Thanh khoản thị trường Giảm 13,4% Giảm 19,8% 5. Giao dịch khối ngoại Mua ròng 28,4 tỷ Mua ròng 5,24 tỷ 6. Xu ...

Read More »